Interessant

Depuis vs. Il y a

Depuis vs. Il y a

De franske tidsuttrykkene depuis og il y a har tydelig forskjellige betydninger og bruksområder, men de byr ofte på vanskeligheter for franske studenter. Her er en detaljert forklaring og sammenligning av depuis og il y a for å hjelpe deg med å forstå forskjellen en gang for alle.

Depuis

depuis, som betyr "for" eller "siden", kan brukes i nåtid eller fortid for å uttrykke en handling som begynte i fortiden og fortsatte til det tidsmessige referansepunktet som brukes i setningen: enten nåtiden eller et eller annet punkt i fortiden . depuis brukes således til handlinger som var ufullstendige på det refererte tidspunktet, og kan referere til to forskjellige typer tid:

1) Når det følges av en periode, depuis indikerer varigheten av en handling og tilsvarer "har vært + -ing (perfekt progressiv) + for" *

   Nous fremmøtte depuis une heure.
Vi har ventet en times tid.
   Il parle depuis 5 minutter.
Han har snakket i 5 minutter.
   Il travaillait depuis 10 jours quand je l'ai vu.
Han hadde jobbet i 10 dager da jeg så ham.
2) Når etterfulgt av en hendelse eller et tidspunkt, depuis indikerer starttidspunktet for en handling og er oversatt til engelsk av "har + -en / -ed (perfekt anspent) + siden / for"
   Je suis malade depuis mon arrivée.
Jeg har vært syk siden jeg kom hit.
   Il était fâché depuis l'annonce, mais vedlikeholder ...
Han hadde vært sint siden kunngjøringen, men nå ...
   Depuis hier, je suis déprimée.
Jeg har vært deprimert siden i går.
   Il ne fume pas depuis un an.
Han har ikke røykt på et år.

Il y a

Il y a betyr "siden" og kan bare brukes til ting som allerede er fullført. Verbet i setningen må være i fortiden og il y a må følges av litt referanse til tid. **
   Je suis arriveée il y une heure.
Jeg kom for en time siden.
   Il a parlé il y a 5 minutes.
Han snakket for 5 minutter siden.
   Il a travaillé il y a 10 jours.
Han jobbet for 10 dager siden.
   J'étais malade il y a une semaine.
Jeg var syk for en uke siden.
   Il y a deux jours, j'ai vu un chat noir.
For to dager siden så jeg en svart katt.
   J'ai déménagé ici il y a longtemps.
Jeg flyttet hit for lenge siden.
*Il y a… que, ça fait… que , og voilà… que er uformelle ekvivalenter for første gangs bruk depuis - de mener "har holdt på i en viss tid."
   Il y a cinq ans que j'habite ici.
Jeg har bodd her i fem år.
   Ça fait deux heures que nous ledsagere.
Vi har ventet i to timer.
   Voilà six mois que je travaille avec Marc.
Jeg har jobbet med Marc i et halvt år.
** Voilà kan også erstatte il y auformelt.

   Il est parti voilà deux heures.
Han dro for to timer siden.

Sammendrag
sidenHar -ed for / sidenHar vært -ing for
Depuis vs. Il y ail y adepuisdepuis
Uformelle synonymervoilàil y a que, ça fait que, voilà que
Fransk verb spentforbinåtid eller fortidnåværende
Henvisning til tidperiodetidspunktperiode
Type handlingfullførtfortsetterfortsetter