Anmeldelser

Definisjon av akutt helseeffekt

Definisjon av akutt helseeffekt

en akutt helseeffekt er effekten forårsaket av den første eksponeringen av et farlig kjemisk stoff på menneskers eller dyrs legeme. Når et farlig stoffs akutte helseeffekt er listet opp, er effektene generelt alvorlige og farlige skadevirkninger, men avtar etter at eksponeringen stopper.

I motsetning, kroniske helseeffekter vedvarer etter eksponering, selv om eksponeringen stopper.

Akutte helseeffekter vises vanligvis rett eller kort etter eksponering og oppstår etter relativt høy eksponering for et farlig stoff.

Eksempler på akutte helseeffekter

Vanlige eksempler på akutte helseeffekter inkluderer:

  • Allergiske reaksjoner (inkludert anafylaktisk sjokk)
  • Irritasjon
  • Utslett eller tørr hud
  • Burns
  • dermatitt
  • Metall røykfeber
  • Dødelig konsentrasjon (LC)
  • LC50
  • Hørselstap

Merk dermatitt kan også oppstå som en kronisk helseeffekt.

Dødelig konsentrasjon er mengden av et stoff som umiddelbart er livsfarlig og kan forårsake død. LC50 er konsentrasjonen av et stoff som forårsaker død til halvparten eller 50% av testpersonene.